המלך חזקיה גנז את ספר הרפואות של שלמה המלך. "גנז ספר רפואות – והודו לו". (משנה פסחים ד, ט). הוא גם התפל על כך: "זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי" (ישעיהו לח, ג) – מאי והטוב בעיניך עשיתי? …רבי לוי אמר: שגנז ספר רפואות". גם כאן, התגלה חזקיה כמי שמסוגל לבטל דבר שנעשה ע"י קודמיו, ושהיה בו בעבר מעלה ויתרון. הרשב"א הסביר את הענין:

ושלמה עליו השלום שעשה ספר רפואות, חס ליה לעשות דרכי האמורי. ומה שגנזו חזקיה והודו לו, אינו משום שהיה בו דרכי האמורי. אלא שהחכם בחכמתו עשה ספרו בענינים המועילים הרבה בטבעים הנגלים בין בטבעים המסוגלים. עד שהיו העולם סומכים עליהם בחליים, ובחליים לא היו דורשים את השם, על כן גנזוהו והודו לו… אבל לא שרפוהו כי אין בו משו' דרכי האמורי אע"פ שכיתת נחש הנחושת (שו"ת הרשב"א חלק א סימן תיג).

לא היה צורך לשרוף, כי לא היו עובדים לספר הרפואות, אך היה צריך לעשות משהו, כדי לרומם את אמונת העם בה'. גם כאם נדרש להפעיל שיקול דעת, מה הדרך הנכונה לעשות כן, ונדרשים גם מנהיגים ראויים שיהיה בכוחם להתמודד עם התופעה ולהרים את רוח העם.

חזקיה השתדל להשלים את החסרון העקרי של ההתרחקות מדעת ה' באופן כזה שאינו ראוי להנהגה תמידית והוא במה שגנז ספר הרפואות. בראותו ששם שמים נשתכח ע"י מעלו של אחז, מצא כי יותר ירויח העם בהטבתו המוסרית ע"י שיתרגל לבקש הצרכים הנוגעים עד הלב שהיא רפואת חולי מאת ה' ע"י תפילה, ממה שיפסיד מחסרון החיפוש בדרכי הרפואה בטבעיים. (הראי"ה קוק, עין איה ברכות א עמ' 58).

ובזמן לפני ביאת משיח יתגלו כל מיני תרופות לריפוי מחלות קשות.palmпродвижение сайта магазинакакие документы на загран паспортbanc de binary fakeлучшие юридические компании украинысмс перехватчик шпион стимулирование сбыта

השאר תגובה

עליך להיות מחובר על מנת להגיב